Tekstil Dünyası

Nanoteknoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Nanoteknoloji Kumaş Nedir?

Bu yazımızda Nanoteknoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır? sorularının yanıtlarını arayacağız.

Nanoteknoloji, yaklaşık 1 ila 100 nanometre olan nano ölçekte yürütülen bilim, mühendislik ve teknolojidir. Nanoteknolojinin babası fizikçi Richard Feynman ‘dır. Nanobilim ve nanoteknoloji, son derece küçük şeylerin incelenmesi ve uygulamasıdır ve kimya, biyoloji, fizik, malzeme bilimi ve mühendislik gibi diğer tüm bilim alanlarında kullanılabilir. Nanoteknoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Nanoteknoloji, maddenin atomik, moleküler ayrıca supramoleküler seviyede kontrolüdür. Nanoteknolojinin ayrıca bugün moleküler nanoteknoloji olarak bahsedilen en eski ve yaygın tanımı, tam olarak makroölçek ürünlerinin imalatı için atomların ve moleküllerin kontrolünün belirli bir amacını ifade etmektedir (w)

Nanoteknoloji Nedir?
Nanoteknoloji Nedir?

Genel olarak üzerine çalışılan maddenin bileşik yapısını değiştirerek istenilen belirli bir özelliği kazandırmaya yönelik çok küçük boyutlarda gerçekleştirilen teknikler bütünüdür. Bu küçük boyutu anlayabilmek için 1 nm’nin, metrenin milyarda biri olduğu örnek verilebilinir.

Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur, malzemelerin nanoboyutta makrodünyadan farklı davranmalarıdır. Örneğin külçe şeklindeki altın başka maddelerle reaksiyona girmek istemezken, nanoboyuttaki altında bu durumun tam tersi gözlemlenmektedir. Bu özellik yüzünden, bilim adamları malzemelerin nano boyuttaki hallerini araştırıp, alternatif kullanım alanları bulmaya çalışmaktadırlar.

Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumaşlara; kanserli hücrelerin vücuda zarar vermeden öldürülmesinden, günlerce etkisini kaybetmeyen kremlere; tek şarbon mikrobunu bile algılayabilen sensörlerden, bakterileri öldürdüğünden dolayı kokmayan çoraplara ve mikrop barındırmayan buzdolaplarına kadar hayatımıza girmeye başlayan nanoteknoloji yeni bir teknoloji devrimi olarak algılanmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda nanoteknolojinin birçok alan için ne kadar vazgeçilmez olduğu daha iyi anlaşılmaya başlanacaktır. Özellikle istihbarat, sağlık, savunma, tekstil, enerji, elektronik ve fotonik gibi alanlarda elde edilecek katma değeri yüksek ürünler insanoğlunun hayatını kolaylaştıracaktır.

Nano kumaş, teknolojiden faydalanılarak sektörde su geçirmezlik, leke tutmazlık, buruşmazlık, anti-mikrobiyallik, değişebilirlik, UV-ışınlarından koruyuculuk, yanmazlık veya güç tutuşurluk ve daha iyi boyanabilirlik gibi özellikler kazandırılan ürünler, geliştirilmiş ve kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır.

Nanoteknoloji önümüzdeki yıllar içinde geleceğe yönelik bir ilerleme gösterecek ve yeni piyasa potansiyelleri sağlayacaktır. Bu teknoloji uzman çevrelerinde ve medyada 21. yüzyılın anahtar teknolojisi olarak kabul edilmektedir.

Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim dallarından araştırmacılar, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye’de Nanoteknoloji

Yüzyıllar süren bilimsel çalışmaları geriden takip etme durumunda kalan Türkiye coğrafyası, yirminci yüzyılda gerçekleştirdiği hızlı modernleşme sürecine rağmen yine de bilimsel çalışmalar alanında batı standartlarına henüz ulaşamamıştır.

Geleceğin teknolojisi olarak kabul gören nanoteknoloji dalında çağın gerisinde kalmak istemeyen Türkiye, çeşitli ulusal programlar ve yatırımlar ile henüz dünya çapında emeklemekte olan bu teknolojide rekabet edebilecek düzeye gelmek istemektedir. Bu kapsamda kamu ve özel sektörüyle birçok ciddi yatırım yapmış, bu teknolojinin geliştirilmesi devlet tarafından desteklenmiştir.

Türkiye’de nanoteknoloji şu anki haliyle genel olarak medikal ve tekstil alanlarında ilerlemekte ve bu sektörlerle ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir. Türkiye son tahlilde alt yapı eksikliği, yetişmiş bilim insanı eksikliği, bütçe yetersizliği ve patent sayısındaki azlık gibi sebeplerden, nanoteknoloji alanında yüksek gelişmişlik standartına sahip ülkelerin seviyesine ulaşamamıştır.

Kaynak

Nanoteknoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır? başlığı altında yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: