Bebek Giyim Çocuk Giyim

Çocuk ve Bebek Giyimde E-Ticaret

E-ticaret

Teknolojik gelişmelerle birlikte dünya genelinde internet ve e-ticaret kullanımı hızla artmaktadır. Tüketicilere ve işletmelere kolay, hızlı, kaliteli ve daha az maliyetli işlem yapabilme fırsatı veren e-ticaret tarafların fiziksel temastan kaçınarak elektronik ortamda her türlü işlemi yapabilmesini sağlamaktadır. E-ticaretle birlikte işletmeler için önem arz eden birçok faaliyet ve kavram değişmiştir. Bu bağlamda dünya genelinde hızla yayılan e-ticaret, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek için kullanmak zorunda oldukları bir uygulamaya dönüşmüştür. Özellikle pandemi döneminde ticari ve sosyal açıdan değişimlerin olması birçok faaliyetin internet ortamına taşınmasına ve fiziksel temastan kaçınan müşterilerin daha fazla e-ticaret üzerinden alışveriş yapmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yapılan birçok araştırma müşterilerin yarıdan fazlasının fiziksel mağazadan değil, e-ticaret üzerinden alışveriş yapmak istediği ve bu bağlamda e-ticaret web sitelerinin trafiğinin, ziyaretçi sayılarının ve satışlarının önemli derecede arttığı sonucuna ulaşmıştır. Çocuk ve bebek giyimde e-ticaret müşterileri ve satıcıları elektronik ortamda buluşturan ve gerçekleştirilen işlemlere aracılık eden e-ticaret pazaryeri web siteleri bu gelişmeler ve değişimlerde önemli bir rol oynamıştır. Çünkü e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla işletmeler hiçbir tanıtım ve altyapı maliyetine katlanmadan kolayca e-ticarete başlayabilmekte ve geniş müşteri kitlesine ulaşabilmektedir. Bu durum hem müşterilerin hem de satıcıların e-ticaret pazaryeri web sitelerini daha fazla kullanmasını sağlamaktadır. E-ticaret pazaryeri web sitelerinin kullanımının artması bu web sitelerinin domain yaşı, sayfa hızı, sayfa açılma süresi ve sayfa boyutu gibi web sitesi teknik özelliklerini daha önemli bir hale getirmiştir. Çünkü daha kaliteli ve daha fazla tercih edilen bir web sitesine sahip olmak isteyen işletmeler için web sitesi teknik özellikleri önem arz etmektedir. Bununla birlikte web sitesi teknik özelliklerinin doğrudan etkilediği web sitesi bilinirliği, web sitesi etkileşimi ve web sitesi kullanım istatistikleri de müşterilerin web sitelerini nasıl algıladıklarını anlamak açısından önemlidir. Çünkü müşteriler genellikle bildikleri web sitelerini daha fazla ziyaret etmektedir. Bu durum ziyaretçi sayıları, web sitesinde ortalama geçirilen süre, ziyaret başına görüntülenen sayfa sayısı, siteden hemen ayrılma oranı ve hangi ülkelerdeki müşterilerin web sitesini daha fazla ziyaret ettiği gibi kullanım istatistiklerini etkilemektedir. Ayrıca e-ticaret pazaryeri web siteleri satışlarını artırmak için müşterileri web sitesine çekmek ve müşteri trafiği oluşturmak zorundadır. Bu bağlamda web sitesine giriş kaynakları ve web sitesi için yapılan aramalar önem arz etmektedir. Müşteriler eticaret web sitelerine reklamlar, sosyal medya platformları, e-posta ve arama motorları aracılığıyla veya direkt olarak giriş yapabilmektedir. Bu çerçevede çalışma, web sitelerinin domain yaşı, sayfa hızı, sayfa açılma süresi ve sayfa boyutu gibi teknik özellikleri, ziyaretçi sayıları, web sitesinde ortalama geçirilen süre, ziyaret başına görüntülenen sayfa sayısı, siteden hemen ayrılma oranı ve web sitesini en çok ziyaret eden ülkelerin ortalaması gibi web sitesi kullanım istatistikleri ve web sitesine direkt giriş, reklamlar, sosyal medya platformları, e-posta ve arama motorları gibi web sitesi aramaları ve giriş kaynaklarının birbirleri ile olan ilişkisine ve birbirleri üzerindeki etkisine odaklanmıştır.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen 100 web sitesi sıralamasından 16 e-ticaret pazaryeri web sitesi bulunmaktadır.

Çocuk ve Bebek Giyimde Pandemi Etkisi ve E-Ticaret

E-Ticaret
E-Ticaret

E-Ticaret günümüzde, internet ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle dünya genelinde internet kullanıcı sayısı ve internet üzerinden alışveriş yapma oranı artmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle geleneksel ticaret önemli bir dönüşüm yaşamıştır. E-ticaret olarak adlandırılan bu yeni iş modeli, tarafların fiziksel temas kurmak yerine elektronik ortamda gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyeti ifade etmektedir. E-ticaretle birlikte işletmeler için hayati önem taşıyan müşteri ilişkileri, ödeme şekli, lojistik ve rekabet gibi birçok kavram değişikliğe uğramıştır. Geleneksel ticareti değiştiren en önemli etmen ise küreselleşmedir. Küreselleşme, rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeleri pazarlama uygulamalarını ve stratejilerini değiştirmek zorunda bırakmıştır. Ayrıca e-ticaret, müşterilerin daha ucuz ve daha kaliteli ürünlere istedikleri yerden ve istedikleri zaman ulaşmasına imkân sağlamaktadır. E-ticareti kullanan işletmelerin büyüme hızlarının arttığını ve rakiplerine karşı avantaj elde ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca e-ticaret işletmeler, üreticiler, dağıtıcılar ve müşteriler arasındaki ilişkiyi geliştirmektedir. Literatürde internet pazarlaması olarak da adlandırılan e-ticaret daha az maliyetli, daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli bir pazarlama yöntemi olarak dünya genelinde hızla yayılmaktadır. Bu bağlamda, müşterilerin e-ticaret kullanmasındaki artış birçok işletmenin geleneksel ticaretle birlikte e-ticareti kullanmasını da zorunlu bir hale getirmiştir. Covid-19 pandemisiyle birlikte dünya genelinde bireysel, sosyal ve ticari açıdan birçok değişiklik meydana gelmiştir. Müşteriler fiziksel temastan kaçındığından birçok faaliyet internet ortamına taşınmıştır ve hem işletmeler hem de tüketiciler e-ticareti daha fazla kullanmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar bu dönemde müşterilerin %52’sinin fiziksel mağazalardan alışveriş yapmak istemediği ve e-ticareti tercih ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Statista 2020 yılında yapmış olduğu araştırmada moda, bebe giyim, çocuk giyim, elektronik, gıda, sağlık ve güzellik ürünleri, ev ve bahçe ürünleri, bebek ve çocuk ürünleri, hediye ve çiçek, spor ürünleri ve evcil hayvan ürünlerini kapsayan sektörlere ait ABD, İngiltere, Avustralya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Brezilya ve Japonya’daki en çok ziyaret edilen 2000’den fazla e-ticaret web sitesini incelemiştir. Bulgulara göre bu sitelerin aylık ortalama ziyaretçi sayıları Ocak 2020’de 16,07 milyar, Şubat 2020’de 17,64 milyar, Mart 2020’de 18,35 milyar, Nisan 2020’de 18,55 milyar, Mayıs 2020’de 21,28 milyar ve Haziran 2020’de 21,96 milyardır. Buna göre Covid-19 pandemisinin e-ticaret web sitelerinin trafiğini önemli derecede etkilediği ve ziyaretçi sayılarının artmasına sebep olduğu görülmektedir. Literatürde Covid-19 pandemi döneminde e-ticaret ile ilgili birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Fakat çalışmaların genellikle pandeminin tüketici davranışları üzerindeki etkisine odaklandığı tespit edilmiştir. Örneğin, Duygun ve Şen yapmış oldukları çalışmada Covid-19 pandemisinde tüketicilerin satın alma davranışlarını Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre analiz etmiştir. Chaudhary yapmış olduğu çalışmada pandemi döneminde tüketici davranışlarının nasıl değiştiğini ve e-ticaret kullanımının nasıl arttığını incelemiştir. Hasanat ve diğerleri (2020) yapmış oldukları çalışmada Covid-19 pandemi- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 208 misinin ve tüketici davranışlarının Malezya’daki e-iş hayatını nasıl etkilediğini incelemiştir. Pantelimon ve diğerleri (2020) yapmış oldukları çalışmada e-ticaretin Almanya ve Romanya’nın GSYİH’sı üzerindeki etkisini karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmiş ve Covid-19 pandemisinin dünya genelindeki e-ticaret faaliyetlerini nasıl etkilediğini incelemiştir. Yuan ve diğerleri (2020) ise yapmış oldukları çalışmada Covid-19 pandemisinin Çin’deki e-ticaret pazarı ve tüketici davranışları üzerindeki etkisini incelemiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde genel itibariyle Covid-19 pandemi döneminde tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değiştiği ve e-ticaret kullanımının arttığı görülmektedir. Bu durum da e-ticaret pazaryeri web sitelerini hem tüketiciler hem de işletmeler için daha önemli bir hale getirmiştir.

Dergipark

‘Çocuk ve Bebek Giyimde E-Ticaret’ konusu hakkında yorumlarınızı iletebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: