Site icon Haknur Bebe

Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi

Moda ve müziğin dünya üzerinde hitap ettiği en büyük kesimi genç kuşak oluşturmaktadır. Özellikle gençler üzerinde büyük etki gücüne sahip olan müzik, bireylerin duygusal, düşünsel, sosyal ve kişilik gelişimlerinde yarattığı sonuçlarla önem kazanmakla birlikte, giyim tarzlarına etki eden faktör olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu etki sadece giyim tarzları ile sınırlı kalmayıp giysi rengi tercihinden saç şekline, ayakkabıdan aksesuarlarına kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Gençlerin dinledikleri müzik türlerinin giyim tarzı, giysi rengi, saç şekli, aksesuar ve ayakkabı tercihlerine etkilerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi:

Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi

Ulaşılan sonuçlara göre, müzikleri kadar kendine özgü giyim tarzlarıyla da tanınan müzik akımlarını dinleyen gençlerin giyim tarzı, giysi rengi, saç şekli, aksesuar ve ayakkabı tercihlerinde müzik akımından etkilendikleri, özel bir giyim tarzı olmayan müzikleri dinleyen gençlerde ise bu etkinin görülmediği belirlenmiştir. sonuç, gençlerin dinledikleri müzik türlerinin giyim tarzları üzerinde etkili olduğunun göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Gençler arasında moda olan birçok giyim tarzının müzik akımlarından kaynaklandığı dikkate alındığında, gençlerin müziği hem dinlediği hem de giydiğini söylemenin pek abartılı bir ifade olduğu düşünülemez. Gençlere yönelik tasarımlar yapan ünlü modaevlerinin ilham almak için sokağı izlemeleri bunun en büyük göstergesidir. Müziğin insan ve toplum üzerindeki fonksiyonları, çeşitli alanlardaki etkisi ve kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, müzik eğitiminin çocuklar ve gençler açısından sürekli olarak önemsenmesinde yarar vardır.

Kaynak

Gençlerin Dinledikleri Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisi

Exit mobile version